הפקת תכניות מכר

תכניות המכר, נכנסים לעידן חדש !!!!

כחברה חלוצה ומובילה במתן שרות מוסדר למיטב חברות היזום והבניה בארץ, לבקרת איכות

התכנון, עריכת מפרטי המכר, בקרת תכניות המכר והמכירה, סוגיית איכות התכנון, וגילוי נאות

במסמכי המכר עלה פעמים רבות לדיון מקצועי בחברתנו. כמשרד המשפיע ומתווה דרך למידע

מגן ומקצועי במפרטי המכר ותכניות המכר, החלטנו לאחרונה לא להסתפק בבקרת תכניות

המכר, אלא ליצרם עבורכם תוך מתן דגש לפרטים הכלליים והמקצועיים לצד היבטים מסחריים, ובכך ליצור תכניות ברורות ואסתטיות יותר שיאפשרו גם לרוכש שאינו מקצועי להבין בקלות יחסית את המוצג בהם. לקובץ התוכניות מצורף הסבר מילולי ידידותי לרוכש המקדים את "רשימת ההערות וההתניות" ואת הסיבה לרשימת ההערות המוצגות בהמשך, שלכאורה אינם לטובת הרוכש.

במידע המוצג לרוכש בקדמת תוכניות המכר, מובא לידיעתו שתוכניות המכר לרבות סרגל קנה המידה שבשולי התוכנית מוקטנים לגודל 3A (ללא פגיעה במידע המוצג). הקטנה זו מאפשרת גם קיפול קל ונוח למידות מפרט המכר (4A ), ובמצב זה תוכניות המכר (שלפי צו המכר הינם נספח א' למפרט המכר), מצורפות למפרטי המכר כהמשך טבעי אחד, וגם בכך ייחודם.