בקרת תכנון

 • בדיקת תוכניות ראשוניות. תוכניות הגשה (גרמושקה), תוכניות אדריכלות (עבודה), רשימות (מסגרות, אלומיניום, נגרות), פרטי בנין. [הבדיקה נעשית בהתאמה לתקנות התכנון והבניה, תקנים, הנחיות סטטוטוריות, כללי המקצוע המקובלים וכו'].

  דוח בקרת אדריכלות לדוגמא  >>
   
 • הנושאים הנבדקים- ראה פרוט לאחר רשימת השרותים המוצעים.
 • המלצות לשיפור התכנון עפ"י הניסיון המצטבר בפרויקטים דומים.       
 • בדיקת תוכניות האינסטלציה, החשמל ומיזוג האוויר, בהתאמה לקיים במפרטי המכר.
 • בדיקת תוכניות העבודה בהתאמה לדרישות ל"בניה ירוקה" (אוגדן ירוק/הנחיות יועץ).
 • בדיקת תוכניות אדריכלות בהתאמה ל "הנחיות לעבודות תכנון- בנייני מגורים" של משרד הבינוי והשיכון (כללי 2.1, חרדים 2.7).  
 • בדיקת תוכניות מכירה/מצג  פרסומי שיווקי (ניתן כשירות, וללא תלות בשכ"ט).

  דוח בקרת פרוספקט לדוגמא  >>
   
 • בדיקת תוכניות מכר (בהתאמה לדרישות צו המכר דירות, תיקון התשס"ח- 2008).

  דוח בקרת תוכניות מכר לדוגמא  >>
   
 • בדיקת תוכניות מכר בהתאמה לתוכניות העבודה.
 • מעקב אחרי הטמעת הערותינו ע"י המתכננים/יועצים במסמכים השונים לפי העניין.
 • מעקב אחרי הטמעת הערות המתכננים/יועצים, שאינן עולות מתוך הבקרה שלנו (שאינן תיאום תכנון-סופרפוזיציה).
 • בדיקת שינויי דיירים, עד כ -10% מכלל הדירות בפרויקט (לתכנון האדריכלי – ניתן כשירות, וללא תלות בשכ"ט).
 • השתתפות בישיבות יועצים לנושאים הקשורים בעבודתנו.
 • "כתף טכנית" בתחום, התקנות, התקינה וכללי המקצוע המקובלים.


רשימת הנושאים הנבדקים
 

– בניה (עובי קירות מחיצות, חומרי גמר, התאמה לסביבה ימית, עירונית וכו').

– מידות מינימום לחלקי בנין (גובה, רוחב, שטח).

– החלל הבנוי (התכנון הפונקציונלי למגורים, רחצה ושרות).

– חלונות (שטח, מיקום).

– פתחים (דלתות, מעברים פנוים).

– אוורור של חלקי בניין  (מלאכותי, טבעי).

– אמצעי בטיחות והגנה על פתחים.

– מעקים ומסעדים.

– דרכי מוצא מחלקי בנין.

– מדרגות וחדרי מדרגות (פנים, חוץ, חיצוניות).

– פרוזדורים.

– מניעת רטיבות (הימצאות נקזים, קולטנים, שיפועי ניקוז. פרטי איטום).

– גז (מבנה, מיקום).

– אצירת אשפה.

– קבועות שרברבות (כמות מינימלית, מרחבי גישה).

– מרחב מוגן (עקרונות).

– נגישות (עקרונות).

– חניה (עקרונות).

– התאמה לכללי המקצוע המקובלים.

– התאמה  לדרישות לפי פרשנויות ביהמ"ש.

– המלצות כלליות (כתף תכנית).

התחל צ'אט
צריכים עזרה?
היי, ברוכים הבאים למסד-גרופ.
איך אפשר לעזור?